PRODUCTS AND SOLUTIONS

The unifying factor. Read more about the cable products and services, which makes us a reliable wall-to-wall partner in the cable harness field.

SMART SOLUTIONS

We deliver need-adapted solutions to any problem.

Experience and knowledge enable us to offer cost-effective solutions, but often it’s a matter of making a cable assembly more production-friendly and to choose the right component quality – not too high and not too low. What we offer must always be the optimal solution to your needs!

EARLY INVOLVMENT

We will help you with production setups and prototypes. We are aimed to please!

With 40 plus years in the industry, our simplification and optimizing skills are universally recognized. A paramount prerequisite for success is that we are allowed in at an early stage. Based on performance and availability, we can – for example – suggest suitable connector styles, but also help out with purchasing plans for components with complicating minimum order quantities.

Vi har lång erfarenhet av allt från enkla småkablage till stora komplicerade ”bläckfiskar”, oavsett typ och utförande. Vi har allt från handverktyg till olika typer av hel- och halvautomatiska maskiner. Kablagesömnaden sker enligt kundens specifikation, t ex med tejp, garn, buntband eller slang.

Kabelstammar

Enkla högvolymkablage, bestående av enkelledare med kabelskor eller kontakter i ena eller båda ändarna. För att få ekonomi i denna typ av kablageproduktion krävs anslutningsmaskiner med hög kapacitet och tillförlitlighet. Därför har Tebex valt två Komax Gamma 333PC som bas i sin single wire-produktion. Ett stort urval applikatorer och vanliga bänkpressar kompletterar dessa effektiva helautomater.

Single Wires

Vår styrka på detta område är flexibilitet och korta leveranstider. Maskinutrustningen är avpassad för små och medelstora serier. Vi klarar alla fabrikat och kontaktdonstyper på marknaden, och hjälper gärna till med splittning av kabeln, ”daisy chain”-lösningar och kombinationer med andra kontaktdonsfamiljer. Vi jobbar även med kompakta TE Micro-MaTch.

Bandkabel & FFC

Krav på låg vikt, stora datamängder, höga överföringshastigheter och total störningsokänslighet leder allt oftare till lösningar med fiberoptik. Tillverkningen av dessa kablar kräver stor precision och gott hantverkskunnande. Tebex överbrygger klyftan mellan den önskade funktionen och den fysiska lösningen.

Fiberoptik

Koaxialkablar har många användningsområden, vilket i sin tur gör att kundernas krav varierar. Med hjälp av vår maskinpark med kap-, skal- och specialmaskiner som Schleuniger MP8015 och MP207 bearbetar vi koaxialkabel på ett sätt som tillfredsställer högt ställda krav på effektivitet och kundanpassning.

Koaxialkablar

En speciell nisch för oss på Tebex eftersom många av våra kunder är verksamma inom telekom, IT och databranschen. Vår kompetens kommer bäst till sin rätt när uppdragen omfattar udda konfigurationer. Vi tänker då t.ex. på spiraliserad kabel, modularpluggar eller koaxialdon. Naturligtvis producerar vi även okomplicerade standardkablar.

Datakablage

THE CHAIN

All missions are unique. Get in touch with us to see how we can help!

Below we describe some important process steps we use to ensure the quality, create a cost-effective solution, and minimize you own work efforts. We will carry your product from birth to delivery of packed and delivered assemblies!

HARNESS DESIGN

Are you feeling uncomfortable with designing your own cable assembly? Come to us instead! We know the name of the game and can provide you with a cable solution that is neat, slim-lined, and cost-effective.

Genom ett nära samarbete med Eskilstuna Elektronikpartner, som arbetar med konstruktion, utveckling och produktion av elektronik, har vi möjlighet att erbjuda totallösningar. Inkluderat de ovan nämnda arbetsprocesserna klipp och skal, kontaktering, kabelstammar och montering. Vi erbjuder även konstruktion och materialinköp samt lagerhållning av dina produkter och ansvar för distributionen.

Totallösningar

Nästa steg är att erbjuda montering av inte bara kablage och kabelstammar utan även mekaniska komponenter, kretskort och andra elektronikdetaljer. Vi har en monteringshall på ca 600 kvadratmeter just för detta ändamål.

Montering

Därefter sammanför vi de enskilda kablarna till kablage. Resultatet blir färdiga moduler, som kan hanteras rationellt och snabbt samtidigt som risken för felkopplingar är minimal. För att nå det resultatet krävs att kablagen anpassas till kundens slutprodukt. Dessutom ställer det stora krav på noggrannhet och funktionstester så att allt fungerar på det sätt som är avsett.

Kabelstammar

Den enklaste formen av kablage är Single wires, som består av en ledare med kontaktpressade stift eller hylsor i ena eller båda ändarna. Vi producerar också slitskontakterade kablage på bandkabel (1,27 och 2,54 mm delning), FFC-kablage (flatkabel) koaxialkablar av många olika typer (tex BNC och SMB), och fiberoptiska kablage på såväl plast- som glasfiber.

Kontaktering

Klippning och skalning är det första steget vid allt arbete med kablage.

Klipp och skal
facebook instagram twitter youtube