Välkommen till Görla Företagsby!

Här verkar över 60 stora och små företag inom en mängd olika branscher. Vilka vi är och hur ni ska hitta till vardera företag finner ni i företagslistan.

Styrelsen

Ordförande: Claes-Håkan Jansson
CHW AB
Tel: 0176 – 801 77
E-post: jansson@chw.nu

 

Sekreterare: Anders Fernström
Tebex AB
Tel: 0176 – 20 85 82
E-post: raymond@tebex.se

 

Kassör: Åsa Blomqvist
iiAS AB
Tel: 072 – 232 83 20
E-post: asa.blomqvist@iias.se

 

Ledamot: Raymond Fernström
Tebex AB
Tel: 0176 – 20 85 82
E-post: raymond@tebex.se

 

Ledamot: Rolf Smeds
Samhall
Tel: 08-553 411 00
E-post: Rolf.Smeds@samhall.se

 

Ledamot: Johan Blomqvist
Lättviktsmotor AB
Tel: 0176 – 176 00
E-post: johan.blomqvist@lattviktsmotor.se

 

Suppleant: Peter Nilses
Scandinavia Contractor AB / Rutstäd
Tel: 0176 290 015
E-post: peter@rutstad.se

 

Suppleant: Mikael Kissmann
Tel:
E-post:

 

Valberedning: Vakant
Tel:
E-post: 

 

Valberedning: Vakant
Tel:
E-post:

 

 

Revisor: Helena Ericsson
Ratius AB
Tel: 0176-20 80 50
E-post: helena.ericsson@ratius.se

 

Revisors sup: Kjell Törngren
Tel:
E-post: 017615858@telia.com
facebook instagram twitter youtube