Välkommen till Görla Företagsby!

Här verkar över 60 stora och små företag inom en mängd olika branscher. Vilka vi är och hur ni ska hitta till vardera företag finner ni i företagslistan.

Styrelsen

Ordförande: Claes-Håkan Jansson
CHW AB
Tel: 0176 – 801 77
E-post: jansson@chw.nu

 

Sekreterare: Raymond Fernström
Tebex AB
Tel: 0176 – 20 85 82
E-post: raymond@tebex.se

 

Kassör: Åsa Blomqvist
iiAS AB
Tel: 072 – 232 83 20
E-post: asa.blomqvist@iias.se

 

Ledamot: Tommy Järvinen
Görla Plåt AB
Tel: 0176 – 141 45
E-post: tommy.jarvinen@telia.com

 

Ledamot: Karl-Ivar Karlsson
Flygklubben
Tel: 08 – 756 56 47
E-post: kik@telia.com

 

Ledamot: Johan Blomqvist
Lättviktsmotor AB
Tel: 0176 – 176 00
E-post: johan.blomqvist@lattviktsmotor.se

 

Suppleant: Ulf Ahlberg
Ahlbergs Cameras
Tel:  070 – 822 31 87
E-post: kik@telia.com

 

Suppleant: Jörgen Ljungdahl
Tel:
E-post:

 

Valberedning: Tommy Järvinen
Tel:0176 – 141 45
E-post: tommy.jarvinen@telia.com

 

Valberedning: Pernilla Ljungdahl Pierrou
Tel:
E-post:

 

Revisor: Leif Häggkvist
Tel:
E-post: leif@meditech.nu

 

Revisors sup: Susanne Wennbom
Tel:
E-post:
facebook instagram twitter youtube